Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 690 446 233, opisz problem i przekaż swoje uwagi.

Prześlij na nasz e-mail lub na numer telefonu 690 446 233 poprzez aplikację WhatsApp / aplikację Signal / SMS dokumentację foto obrazującą zaciek / wyciek / inne zdarzenie. W wiadomości podaj koniecznie dokładny adres miejsca zdarzenia oraz swój numer telefonu.

Koniecznie! Taki dokument zaoszczędzi Państwu sporo nerwów i stresu w sytuacji zalania. Ubezpieczyciel pokryje za Państwa całość lub większość kosztów lokalizacji i usunięcia nieszczelności, osuszania powierzchni ścian i podłóg po zalaniu czy odtworzenia zniszczonych okładzin podłogowych i tynków.

Niestety – koszty będą pokrywane z Państwa kieszeni, jeśli wyciek jest z instalacji w obrębie nieruchomości, której jesteście Państwo właścicielami lub administratorami. Jeśli winę ponosi osoba trzecia, to ona pokryje wszelkie koszty. W przypadku braku stosownej polisy – na życzenie – chętnie wskażemy Państwu ubezpieczyciela, który ubezpieczy Państwa w rozsądnej cenie od przyszłych zdarzeń losowych, nie tylko tych związanych z nieszczelnością instalacji wodnych. Koszt tego typu ubezpieczeń w roku 2020 nie przekraczał kwoty 200-400 zł / nieruchomość / rok. Koszt jest uzależniony od rodzaju nieruchomości, jej metrażu, lokalizacji, itd.

Tak, istnieje taka możliwość na Państwa wyraźne życzenie. Uprzejmie prosimy informować nas o takiej potrzebie przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Etapy realizacji usługi rozliczanej bezgotówkowo:  
 1. Na wstępie, wraz z materiałami foto dotyczącymi zniszczeń, prosimy o przesłanie kopii polisy i potwierdzenia jej opłacenia za bieżący okres. Na podstawie przesłanych materiałów dokonujemy wstępnych adnotacji dot. preferowanego sposobu rozliczania usługi i dokonujemy oględzin zdalnie (materiały graficzne) lub umawiamy z Klientem pierwszą wizytę w dogodnym dla niego terminie celem oględzin na miejscu.
 2. Podczas pierwszej wizyty weryfikujemy prawdziwość przesłanej kopii polisy i fakt jej opłacenia.
 3. Na miejscu odbywają się niezbędne pomiary i zbierana jest przez nas rozszerzona dokumentacja fotograficzna dla potrzeb Ubezpieczyciela.
 4. Przygotowujemy i przesyłamy Państwu kosztorys w oparciu o zebrane materiały graficzne czy wykonane pomiary.
 5. Czekamy na Państwa decyzję dot. chęci skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia usługi.
 6. Przekazujemy komplet dokumentów i kopię polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi i zgłaszamy w jego systemie odpowiedni rodzaj usługi uzależniony od wymaganego zakresu prac naprawczych.
 7. Czekamy na decyzję firmy Ubezpieczeniowej umożliwiającej nam rozpoczęcie prac.
 8. Rozpoczynamy realizację usługi, która w wariancie kompleksowym może obejmować lokalizację i usunięcie nieszczelności, osuszanie posadzek i tynków a nawet odtworzenie zniszczonych powierzchni podłóg i ścian.
 9. W trakcie prac gromadzimy niezbędną, powykonawczą dokumentację dla Ubezpieczyciela.
 10. Usługę kończymy zdając protokół, w którym znajdują się niezbędne opisy, zdjęcia i prezentacja wykonanych czynności wraz z ostatecznymi pomiarami wilgotności wybranych powierzchni.
 11. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na nasz rachunek bankowy w terminie między 14 a 30 dni od daty dostarczenia końcowego protokołu ze zrealizowanych u Państwa prac.
 • Niezbędna dokumentacja jest przygotowywana i zbierana przez naszą firmę.
 • Odpowiadamy za celne zdiagnozowanie problemu oraz podjęcie niezbędnych działań.
 • Obsługują Państwa specjaliści od wykrywania i usuwania wszelkiego rodzaju przecieków.
 • Gwarantujemy dobór i użycie najlepszego możliwego, profesjonalnego sprzętu, do realizacji konkretnej usługi.
 • Wykonujemy dla Państwa wszelkie niezbędne pomiary i służymy profesjonalnym doradztwem.
 • Cały proces lokalizacji i usunięcia wycieku oraz jego rozliczenie nie spędzają Państwu snu z powiek.

Usługi realizujemy zgodnie z życzeniem i oczekiwaniami Klienta. Oferujemy: 
1. Lokalizacja wycieków / nieszczelności 
2. Naprawa uprzednio wykrytych nieszczelności 
3. Osuszanie podłóg i ścian w pomieszczeniach, lokalach i budynkach 
4. Odtworzenie uszkodzonych / zniszczonych powierzchni ścian czy podłóg / posadzek 

Z powyższych mogą Państwo wybrać dowolny zakres usługi, dowolny pakiet usług lub zlecić nam usługę kompleksową. W praktyce 80% naszych Klientów zleca nam usługi kompleksowe. Około 15% zleceń obejmuje  zlokalizowanie i naprawę nieszczelności wraz z osuszeniem powierzchni ścian i/lub podłóg. Pozostałe 4% to Klienci zainteresowani lokalizacją i usunięciem wycieku a 1% to samo usunięcie wycieku zlokalizowanego uprzednio przez właściciela obiektu lub osobę trzecią na wstępnym etapie pojawienia się tej nieszczelności, bez konieczności realizacji dodatkowych czynności. 

Metod jest kilka – niektóre czynności sprawdzające można wykonać samodzielnie, niektóre sytuacje wymagają użycia profesjonalnego sprzętu. Samo wykrywanie nie jest jednoznaczne ze znalezieniem wycieku, czyli jego precyzyjnym umiejscowieniem w budynku. W instalacjach ciśnieniowych najskuteczniejsze wykrywanie wycieków osiąga się przez wykonanie próby szczelności. 

Pytanie podstawowe jaki wyciek, wyciek z jakiej instalacji, czy ta instalacja jest wewnątrz czy na zewnątrz budynku? Tu metod istnieje kilka, znajdowanie powinno być poprzedzone czynnościami sprawdzającymi, np próbą szczelności. Zawsze wybraną metodę lokalizacji wycieku należy dostosować do konkretnej sytuacji. Osobiście preferujemy metody: termowizja, lokalizacja gazem, użycie korelatora.

Wyciek z instalacji wody pitnej można sprawdzić z użyciem wodomierza czy też najzwyczajniej wykorzystując do tego zawory odcinające i zwyczajną baterię wybranego przez nas odbiornika. W instalacjach grzewczych można zastosować manometr wbudowany w kocioł gazowy. Możliwość zastosowania prostych czynności sprawdzających uzależnione jest jednak od precyzyjnej budowy badanej instalacji.

Jak już wspomnieliśmy powyżej lokalizowanie wycieku najczęściej wymaga użycia profesjonalnych narzędzi, urządzeń czy przede wszystkim wiedzy z zakresu budowy instalacji. Do najskuteczniejszych metod lokalizowania wycieków wody zaliczamy termowizję, lokalizację gazem, korelację. Na rynku są dostępne również inne metody lokalizacyjne, które także stosujemy w naszej pracy.

Jak wspomniano już powyżej samo wykrywanie wycieków to stosunkowo prosta czynność, którą najczęściej jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie – wystarczy podstawowa wiedza z zakresu budowy instalacji. Wykrywanie nieszczelności można wykonać z użyciem wodomierza, manometru w instalacji grzewczej, zaworów odcinających instalacji czy zwykłej baterii / kranu. 

Znajdowanie awarii to zazwyczaj czynność bardziej skomplikowana ale nie zawsze konieczne jest do tego użycie profesjonalnego sprzętu, czasem wystarczy czułe oko i zdrowy rozsądek. Szukanie wycieku czy wykrywanie przecieków rur, z racji na powszechne ukrywanie instalacji, nie zawsze jest jednak możliwe samodzielnie.

Pęknięcie rury to nie częste zjawisko, najczęściej uszkodzeniu ulegają złączki, wadliwie wykonane połączenia przez instalatorów czy brak niezbędnej wiedzy montera podczas wykonywania instalacji. To w większości wina ludzkich błędów… Szukanie nieszczelności to nasza specjalność, bez względu na rodzaj instalacji i umiejscowienie wycieku.

Osuszanie ścian to dopiero kolejny etap procesu jaki oferujemy Klientom – samo osuszanie nie jest rozwiązaniem, zawsze na początku należy znaleźć problem, usunąć nieszczelność / naprawić instalację a dopiero kolejnym krokiem jest tu osuszanie. Ściany zazwyczaj osuszamy metodą kondensacji – osuszanie kondensacyjne świetnie sprawdza się w przypadku ścian wszystkich budynków.

Podobnie jak w przypadku ścian i tu zawsze na początek należy zlokalizować nieszczelność, usunąć wyciek i dopiero wówczas można rozpocząć proces osuszania. Zalany sufit to w przypadku mieszkań zwykle wina sąsiada z góry lub nieszczelność dachu budynku – tu nieszczelność musimy zlokalizować i usunąć w porozumieniu z osobą trzecią. W budynkach jednorodzinnych winne są instalacje na piętrze lub nieszczelność naszego dachu.

Osuszanie stropu to zwykle wynik zbyt szybkiego procesu budowy budynków ale nigdy nie można tu wykluczyć awarii instalacji i zalania stropu w wyniku tego zdarzenia. Stropy osuszać można zarówno kondensacyjnie, adsorpcyjnie jak i z zastosowaniem urządzeń do osuszania warstw izolacji. W przypadku braku pośpiechu, dla nowo powstających budynków, osuszanie można wykonać bezkosztowo poprzez odpowiednie wietrzenie obiektu. 

Osuszanie ścian z wilgoci wymaga – jak uprzednio wspomniałem – usunięcia źródła tego zawilgocenia. W przeciwnym wypadku osuszanie będzie nieskuteczne, długotrwałe i niezwykle kosztowne. Osuszanie ścian w eksploatowanych obiektach wykonujemy metodą kondensacyjną. Metoda ta nie przeszkadza w bieżącym użytkowaniu budynku.

Podobnie jak w przypadku stropów, dla nowo powstających obiektów, osuszanie tynku można wykonać przez wietrzenie obiektu lub metodą kondensacyjną z użyciem specjalistycznych urządzeń. Osuszanie powietrza (kondensacyjne) przyśpiesza proces osuszania kilkukrotnie względem samego wietrzenia obiektu.

Ścianę po zalaniu osuszamy profesjonalnymi urządzeniami, które wyciągają nadmiar wilgoci z powietrza w pomieszczeniu. Zazwyczaj samo osuszanie ściany to nie jedyny konieczny zabieg – jeśli woda znajduje się w ścianie to z pewnością w naszej podłodze znajduje się jej dużo dużo więcej. Tu czasami koniecznie jest osuszanie warstw izolacji i ścian.

Osuszanie ściany w mieszkaniu wykonujemy z użyciem specjalistycznych osuszaczy kondensacyjnych i nagrzewnic wspomagających ten proces. Urządzenia te są stosunkowo ciche jednak samo pomieszczenie zazwyczaj ma znacznie wyższą temperaturę (użycie nagrzewnic) i nie zawsze nadaje się do bieżącego użytkowania. Na życzenie Klienta stosujemy programatory czasowe i/lub wiatraki zwiększające cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dzięki którym możliwe jest czasowe użytkowanie tych pomieszczeń.

Osuszanie ściany w domu niczym nie różni się od ściany w mieszkaniu. Tu co najwyżej możemy dysponować większą przestrzenią i być może 2 łazienkami, z których jedną zawsze można wyłączyć z użytku jeśli właśnie to pomieszczenie zostało zalane i wymaga osuszenia.

Mokre ściany osuszamy specjalistycznymi urządzeniami. Prosimy pamiętam o tym, że wilgoć w ścianie nie bierze się z wilgoci w powietrzu. Zawilgocenia ścian wynikają zawsze z usterek budowlanych budynku lub uszkodzeń instalacji i wycieków wody.

Zawilgocenia ścian osuszamy kondensacyjnie, wyciągając nadmiar wilgoci z powietrza w danym pomieszczeniu. Stosujemy do tego specjalistyczne wentylatory, nagrzewnice i inne urządzenia przyśpieszające ten proces.

Osuszanie posadzki po zalaniu to już bardziej skomplikowany zabieg. W procesie osuszania posadzki stosujemy specjalistyczne “odkurzacze” wyciągające wilgoć spod posadzki. Działają one w dwóch wariantach – wdmuchują ciepłe i suche powietrze pod podłogę a wciągają wilgotne powietrze wylatujące spod podłogi innymi szczelinami lub wysysają wilgoć spod podłogi wraz z powietrzem zaciąganym pod podłogę różnymi szczelinami. Tutaj nie może obejść się bez wykonania technicznych otworów w podłodze / posadzce, dzięki którym wzmożona jest cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. 

Podłogę osuszamy dokładnie tak samo jak posadzkę – patrz pytanie powyżej. Stosujemy specjalistyczne urządzenia do osuszania warstw izolacyjnych. Zastosowanie tych urządzeń wiąże się z koniecznością wykonania otworów technicznych umożliwiających szybsze i sprawniejsze wyciąganie wody i wilgoci spod podłogi.