Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 690 446 233, opisz problem i przekaż swoje uwagi.

Prześlij na nasz e-mail lub na numer telefonu 690 446 233 poprzez aplikację WhatsApp / aplikację Signal / SMS dokumentację foto obrazującą zaciek / wyciek / inne zdarzenie. W wiadomości podaj koniecznie dokładny adres miejsca zdarzenia oraz swój numer telefonu.

Koniecznie! Taki dokument zaoszczędzi Państwu sporo nerwów i stresu w sytuacji zalania. Ubezpieczyciel pokryje za Państwa całość lub większość kosztów lokalizacji i usunięcia nieszczelności, osuszania powierzchni ścian i podłóg po zalaniu czy odtworzenia zniszczonych okładzin podłogowych i tynków.

Niestety – koszty będą pokrywane z Państwa kieszeni, jeśli wyciek jest z instalacji w obrębie nieruchomości, której jesteście Państwo właścicielami lub administratorami. Jeśli winę ponosi osoba trzecia, to ona pokryje wszelkie koszty. W przypadku braku stosownej polisy – na życzenie – chętnie wskażemy Państwu ubezpieczyciela, który ubezpieczy Państwa w rozsądnej cenie od przyszłych zdarzeń losowych, nie tylko tych związanych z nieszczelnością instalacji wodnych. Koszt tego typu ubezpieczeń w roku 2020 nie przekraczał kwoty 200-400 zł / nieruchomość / rok. Koszt jest uzależniony od rodzaju nieruchomości, jej metrażu, lokalizacji, itd.

Tak, istnieje taka możliwość na Państwa wyraźne życzenie. Uprzejmie prosimy informować nas o takiej potrzebie przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Etapy realizacji usługi rozliczanej bezgotówkowo:  
 1. Na wstępie, wraz z materiałami foto dotyczącymi zniszczeń, prosimy o przesłanie kopii polisy i potwierdzenia jej opłacenia za bieżący okres. Na podstawie przesłanych materiałów dokonujemy wstępnych adnotacji dot. preferowanego sposobu rozliczania usługi i dokonujemy oględzin zdalnie (materiały graficzne) lub umawiamy z Klientem pierwszą wizytę w dogodnym dla niego terminie celem oględzin na miejscu.
 2. Podczas pierwszej wizyty weryfikujemy prawdziwość przesłanej kopii polisy i fakt jej opłacenia.
 3. Na miejscu odbywają się niezbędne pomiary i zbierana jest przez nas rozszerzona dokumentacja fotograficzna dla potrzeb Ubezpieczyciela.
 4. Przygotowujemy i przesyłamy Państwu kosztorys w oparciu o zebrane materiały graficzne czy wykonane pomiary.
 5. Czekamy na Państwa decyzję dot. chęci skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia usługi.
 6. Przekazujemy komplet dokumentów i kopię polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi i zgłaszamy w jego systemie odpowiedni rodzaj usługi uzależniony od wymaganego zakresu prac naprawczych.
 7. Czekamy na decyzję firmy Ubezpieczeniowej umożliwiającej nam rozpoczęcie prac.
 8. Rozpoczynamy realizację usługi, która w wariancie kompleksowym może obejmować lokalizację i usunięcie nieszczelności, osuszanie posadzek i tynków a nawet odtworzenie zniszczonych powierzchni podłóg i ścian.
 9. W trakcie prac gromadzimy niezbędną, powykonawczą dokumentację dla Ubezpieczyciela.
 10. Usługę kończymy zdając protokół, w którym znajdują się niezbędne opisy, zdjęcia i prezentacja wykonanych czynności wraz z ostatecznymi pomiarami wilgotności wybranych powierzchni.
 11. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na nasz rachunek bankowy w terminie między 14 a 30 dni od daty dostarczenia końcowego protokołu ze zrealizowanych u Państwa prac.
 • Niezbędna dokumentacja jest przygotowywana i zbierana przez naszą firmę.
 • Odpowiadamy za celne zdiagnozowanie problemu oraz podjęcie niezbędnych działań.
 • Obsługują Państwa specjaliści od wykrywania i usuwania wszelkiego rodzaju przecieków.
 • Gwarantujemy dobór i użycie najlepszego możliwego, profesjonalnego sprzętu, do realizacji konkretnej usługi.
 • Wykonujemy dla Państwa wszelkie niezbędne pomiary i służymy profesjonalnym doradztwem.
 • Cały proces lokalizacji i usunięcia wycieku oraz jego rozliczenie nie spędzają Państwu snu z powiek.

Usługi realizujemy zgodnie z życzeniem i oczekiwaniami Klienta. Oferujemy: 
1. Lokalizacja wycieków / nieszczelności 
2. Naprawa uprzednio wykrytych nieszczelności 
3. Osuszanie podłóg i ścian w pomieszczeniach, lokalach i budynkach 
4. Odtworzenie uszkodzonych / zniszczonych powierzchni ścian czy podłóg / posadzek 

Z powyższych mogą Państwo wybrać dowolny zakres usługi, dowolny pakiet usług lub zlecić nam usługę kompleksową. W praktyce 80% naszych Klientów zleca nam usługi kompleksowe. Około 15% zleceń obejmuje  zlokalizowanie i naprawę nieszczelności wraz z osuszeniem powierzchni ścian i/lub podłóg. Pozostałe 4% to Klienci zainteresowani lokalizacją i usunięciem wycieku a 1% to samo usunięcie wycieku zlokalizowanego uprzednio przez właściciela obiektu lub osobę trzecią na wstępnym etapie pojawienia się tej nieszczelności, bez konieczności realizacji dodatkowych czynności.