Osuszanie i ozonowanie

Usuwanie wilgoci

Osuszanie lokali i budynków pozwala w skuteczny sposób usunąć zawilgocenia ścian i innych powierzchni oraz pozbyć się nadmiernej wilgoci z powietrza w piwnicach i pozostałych pomieszczeniach. 

Proces usuwania wilgoci zawsze należy rozpoczynać od zlokalizowania jej źródła. W przypadku nieszczelnej instalacji należy ją naprawić i dopiero wówczas możliwe jest rozpoczęcie skutecznego osuszania. W przeciwnym wypadku osuszanie będzie nieskuteczne, konieczne będzie jego powtarzanie a to bezpośrednio wpłynie na zwiększenie kosztu napraw po zalaniu.

Do najbardziej efektywnych metod zaliczamy stosowanie nagrzewnic i osuszaczy, które wpływają na odparowanie wilgoci, pochłaniają ją jednocześnie ogrzewając powietrze w budynku czy lokalu.

Czynności te realizuje się w celu usuwania wilgoci technologicznej (np. zbyt szybko oddawane do użytku nowo powstające budynki), tej powstałej z powodu występujących wad budowlanych czy następstw awarii instalacji. Powodem występowania wilgoci może być nieprawidłowo działająca wentylacja, nieszczelne obróbki dekarskie dachu i elewacji budynku, wadliwie wykonany drenaż gruntu, zbyt wysoki poziom wód gruntowych, nieprawidłowe metody odwodnienia gruntu, zła izolacja pionowa i pozioma budynku czy nieszczelność instalacji we wnętrzu obiektów. Bez względu na przyczynę konieczna jest precyzyjna diagnoza problemu i skuteczne osuszanie budynku by uniknąć pojawienia się pleśni i szkodliwych grzybów.

Osuszanie kondensacyjne

Osuszanie kondensacyjne to nic innego jak osuszanie powietrza we wnętrzu. Uzyskanie mniejszej wilgotności względnej powietrza w danym obiekcie powoduje automatycznie rozpoczęcie procesu odparowania wilgoci ze ścian i innych powierzchni chłonnych. Długość procesu osuszania uzależniona jest od ilości wody, która została pochłonięta przez nasze przegrody budowlane. Zwykle proces ten trwa między 10 a 21 dni a po jego zakończeniu możliwe jest niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych czy remontowych. 

W przypadku tej metody niezwykle istotny jest jej przebieg. Proces osuszania kontynuuje się do momentu uzyskania wilgotności powierzchni ścian czy podłóg na poziomie 3-5% wilgotności. Należy zapamiętać, że osuszanie kondensacyjne chce wyciągnąć wodę z głębi danej przegrody na jej powierzchnię i zazwyczaj wilgotność powierzchniowa materiałów w w/w przedziale mówi nam o występowaniu większej ilości wody w miejscach niedostępnych dla naszego oka czy mierników wilgotności.

 

Osuszanie kondensacyjne musi wiązać się z doborem odpowiednich urządzeń i ustawieniem optymalnych parametrów ich pracy. Gwarantuje to prawidłowy przebieg procesu osuszania i optymalizację jego kosztu. 

Osuszanie kondensacyjne i jego wszechstronność:  

sprawdza się w różnych sytuacjach

po zalaniu na mniejszą i większą skalę, w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej lub grzewczej, w wyniku zalania z winy sąsiada, z powodu wadliwych obróbek dekarskich czy intensywnego deszczu wpadającego przez otwarte okna.

odprowadzenie wody z wilgoci na zewnątrz

metoda niemalże bezobsługowa - woda trafia do zbiornika i jest odprowadzana na zewnątrz budynku, brak ryzyka wtórnego zalania pomieszczeń.

nie przeszkadza w użytkowaniu obiektu

stosowane urządzenia są możliwie ciche i mogą pracować w sposób ciągły tuż obok za zamkniętymi drzwiami, umożliwia to Użytkownikowi pozostanie w osuszanym obiekcie (dom, mieszkanie, lokal usługowy, inny), urządzenia są bezpieczne dla otoczenia i zwierząt.

Przypomnijmy jednak – najważniejszy jest odpowiednio szybki czas reakcji i określenie precyzyjnej przyczyny zalania. Tu oferujemy Państwu nasze usługi z zakresu lokalizacja nieszczelności (lokalizacja wycieku). 

Po zakończeniu procesu osuszania obiektu oferujemy ponadto prace odtworzeniowe zniszczonych powierzchni ścian czy podłóg. Szczegóły znajdą Państwo na stronie odtwarzanie powierzchni (prace ogólnobudowlane).

Osuszanie podposadzkowe

Inaczej zwane osuszaniem warstw izolacyjnych. Osuszanie podposadzkowe umożliwia „odessanie” nadmiaru wilgoci z warstw izolacyjnych podłogi/posadzki i późniejsze osuszanie tych zawilgoconych warstw. Metoda ta jest zalecana w przypadku zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji (szczególnie w tzw nowym budownictwie, od 2001 roku) gdzie wszelkie rurociągi (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie) rozprowadzane są do odbiorników w posadzkach pomieszczeń/lokali. Wycieki wody z tych instalacji skutkują, w pierwszej kolejności, zalaniem wszystkich warstw tejże posadzki bez wykazywania objawów zalania a dopiero później nadmiar wody w posadzce ujawnia się na ścianach w wyniku podciągania kapilarnego wody w chłonnych materiałach budowlanych (pustaki, cegły, płyty g-k, tynk gipsowy czy mineralny, inne). Stosowanie tej metody wskazane jest również w sytuacjach gdy mamy do czynienia z wielowarstwową izolacją podłogi albo głębokie warstwy przedmiotowej posadzki wymagają niezwłocznego osuszania np. z powodu ryzyka trwałego uszkodzenia konstrukcji stropu czy całego budynku.

Osuszanie podposadzkowe charakteryzuje się zastosowaniem urządzeń o pracy ciągłej, które umożliwiają stosunkowo szybkie doprowadzenie podłóg i posadzek do stanu względnej suchości. 

Metoda ta jest zazwyczaj inwazyjna – co to oznacza dla Państwa jako Klienta każdej z firm świadczących osuszanie tą metodą? Konieczne jest wykonanie otworów w posadzce, przez które są do jej wnętrza wprowadzane przewody odsysające urządzenia. Po zakończeniu prac Klient pozostaje z niewielkimi otworami w posadzce. 

Tutaj również jesteśmy w stanie Państwu pomóc – świadczymy usługi kosmetycznego lub pełnego odtworzenia podłóg po wykonanych pracach osuszania. Zainteresowanych odsyłamy do podstrony odtwarzanie powierzchni

Metoda ta jest stosowana również w przypadku nowo powstających budynków jednorodzinnych gdzie z racji na bardzo szybki proces ich powstawania i rodzaj zastosowanych stropów może znajdować się w nich woda technologiczna. Odprowadzenie z nich nadmiaru wody wiąże się również z wykonaniem otworów przyłączeniowych urządzenia osuszającego.

Z czego wynika skuteczność tej metody osuszania?

  • osuszanie odbywa się nieustannie 
  • odessanie nadmiaru wody spod posadzki przyśpiesza przejście do procesu osuwania wilgoci z materiałów chłonnych
  • dzięki zastosowaniu osuszacza i separatora wody można tłoczyć suche, ciepłe powietrze z pomieszczenia w głąb posadzki a powietrze wilgotne wysysać z jej wnętrza 
  • możliwość zastosowania urządzeń kombinowanych z płynnym przełączaniem trybu ssącego na tłoczny 

Zalanie posadzki może mieć negatywne skutki nie tylko na samą posadzkę, pomieszczenie czy nawet budynek. Zalania miewają również negatywny wpływ na mieszkańców danego budynku czy lokalu, szczególnie na małe dzieci u których pleśń i grzyb wpływają negatywnie na rozwój całego organizmu. 

Dodatkowe korzyści płynące z odpowiednio wykonanego procesu osuszania:

  • zatrzymanie rozwoju grzybów i pleśni 
  • suche ściany i brak degradacji tynków 
  • optymalna wilgotność powietrza i komfort cieplny
  • uniknięcie zwarć przewodów instalacji elektrycznej

Awaryjne odwadnianie obiektów po zalaniu

W przypadku bardzo poważnego zalania budynku, w sytuacjach w których konieczne jest pozbycie się stojącej wody z obiektu przed rozpoczęciem jego osuszania, oferujemy usługę z użyciem motopompy spalinowej która w bardzo szybkim czasie jest w stanie opróżnić Państwa pomieszczenia z nadmiaru wody. 

Usługa ta dotyczy sytuacji bardzo skrajnych, takich gdzie np w piwnicy budynku mamy bardzo wysoki poziom wody a jej wylewanie z użyciem wiader zagraża naszemu życiu, zdrowiu lub – z racji na ilość wody – może trwać kilka godzin czy nawet dni… Wówczas służymy Państwu naszym sprzętem i wiedzą a po wszystkim również osuszymy dla Państwa cały obiekt i przywrócimy go do stanu pierwotnego. 

Ozonowanie

Po zalaniu każdego lokalu, przed rozpoczęciem jego remontu, zawsze sugerujemy dezynfekcję ozonem (ozonowanie). Zabieg ten pozwala wysuszyć każdy element znajdujący się w budynku. To szczególnie ważny proces ponieważ nawet najmniejsza ilość wilgoci może powodować wtórne powstawanie grzybów i pleśni, które są źródłem wielu chorób. Skutecznie przeprowadzony proces osuszania i ozonowania zapobiega ich pojawianiu się w przyszłości.

Prócz negatywnego wpływu na ludzki organizm grzyby i pleśnie wydzielają nieprzyjemny zapach, którego nie sposób się pozbyć z użyciem ogólnodostępnej chemii. Ozonowanie pomieszczeń pozwala skutecznie usunąć ten nieprzyjemny zapach. Proces ozonowania w wybranych przypadkach pozwala również uniknąć wzrostu kosztów napraw po zalaniu związanych z wymianą podłóg, mebli czy okładzin ściennych.

Ozonowanie to proces polegający na użyciu ozonu, który jest gazem silnie reaktywnym. Ozon wchodzi w reakcje z innymi cząsteczkami rozbijając ich struktury. Cząstki ozonu docierają we wszystkie możliwe zakamarki pomieszczeń, ich posadzek, ścian czy kanały wentylacyjne. Przed rozpoczęciem usługi konieczne jest zabezpieczenie powierzchni wszelkich urządzeń za pomocą folii. Na czas procesu ozonowania należy opuścić lokal z powodu właściwości trujących tego gazu występującego w dużych stężeniach. Pomieszczenie należy uszczelnić a osoba realizująca usługę musi posiadać środki ochrony osobistej (kombinezon i maska ochronna). Na czas dezynfekcji pomieszczenie pozostaje zamknięte, po zakończonym procesie zarówno pomieszczenie (-nia) jak i cały lokal należy dokładnie wywietrzyć do uzyskania bezpiecznego stężenia ozonu w powietrzu.

Zakres usługi - osuszanie i ozonowanie

Największą skuteczność i jakość usługi osiągniemy wykorzystując jednocześnie osuszanie jak i ozonowanie powierzchni czy pomieszczeń po ich osuszeniu.

Proszę pamiętać jednak, że to Państwo jako nasz Klient decydujecie o zakresie zamawianej usługi. 

Należy jednak nadmienić, że sam proces ozonowania, bez uprzednio wykonanego osuszenia obiektu, nie ma najmniejszego sensu. Sam proces osuszania bez ozonowania nie spowoduje zatrzymania rozwoju grzybów i pleśni w miejscach, w których mogą pozostać zawsze mikroskopijne ilości wody. Niestety technologia osuszania uniemożliwia wgląd w warstwy izolacyjne posadzki i stwierdzenie ze 100% gwarancją, że nie ma w nich ani grama wody… Stąd tak ważne jest optymalne dobranie urządzeń, oszacowanie czasu realizacji samego procesu osuszania posadzki jak i ozonowania obiektu po zakończeniu osuszania a przed rozpoczęciem prac odtworzeniowych czy remontowych. 

Cennik - osuszanie i ozonowanie

Osuszanie kondensacyjne

(ściana, sufit, powietrze)

od 790 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Osuszanie powietrza (w tym ścian i sufitów) w lokalach mieszkalnych, użytkowych i budynkach jednorodzinnych.

Koszt dla powierzchni podłogi/sufitu (dotyczy powierzchni zalanej): 

– do 20 m² od 790 zł netto
– do 40 m² od 1090 zł netto
– do 60 m² od 1390 zł netto
– do 80 m² od 1690 zł netto
– do 90 m² od 1990 zł netto

Nie obejmuje osuszania warstw izolacyjnych posadzki (podłogi). 

Powyższa kalkulacja dla 7 dni pracy urządzeń.

Osuszanie podposadzkowe

(podłoga, posadzka)

od 1 190 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Osuszanie warstw izolacyjnych posadzki (w tym podłóg) w lokalach mieszkalnych, użytkowych i budynkach jednorodzinnych.

Koszt dla powierzchni podłogi (dotyczy powierzchni zalanej): 

– do 30 m² od 1190 zł netto
– do 50 m² od 1690 zł netto
– do 70 m² od 2190 zł netto
– do 90 m² od 2690 zł netto

Nie obejmuje osuszania ścian / sufitów / powietrza (użycie osuszacza  kondensacyjnego). 

Powyższa kalkulacja dla 7 dni pracy urządzeń. 

Osuszanie po zalaniu

(ściany, sufity, posadzki)

od 1 980 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Osuszanie warstw izolacyjnych posadzki i powietrza (ściany, sufity) w zalanych pomieszczeniach dla lokali mieszkalnych, użytkowych i budynkach jednorodzinnych.

Koszt dla powierzchni podłogi (dotyczy powierzchni zalanej): 

– do 30 m² od 1980 zł netto
– do 50 m² od 2780 zł netto
– do 70 m² od 3580 zł netto
– do 90 m² od 4380 zł netto

Podane kwoty obejmują użycie urządzeń towarzyszących do cyrkulacji powietrza. 

Powyższa kalkulacja dla 7 dni pracy urządzeń. 

Kosztorys szczegółowy budowlany (KNR, KNNR)

od 0 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt kosztorysu dla osuszania i ozonowania ujęty jest w cenie.

Dla pozostałych zakresów prac koszt kosztorysu na podstronach. Koszt między 300 zł a 2000 zł uzależniony od zakresu i czasochłonności.