Usuwanie wycieków

Usuwanie wycieków

Usługi naprawcze świadczone są przez naszych pracowników – instalatorów sanitarnych wykonujących na co dzień usługi hydrauliczne na terenie miasta Wrocław i ościennych miejscowości.

Dysponujemy własną bazą sprzętową, wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży instalacyjnej.

Zakres usług - usuwanie nieszczelności

Oferujemy bezinwazyjne oraz inwazyjne (tradycyjne) metody usuwania uprzednio stwierdzonych nieszczelności… 

Naprawiamy wszystkie dostępne na rynku systemy instalacyjne stosowane zarówno w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i innych mogących spowodować wyciek i zalanie…

Wszelkie szczegóły dotyczące naszych pozostałych prac instalacyjnych i montażowych znajdą Państwo na stronie http://hydraulik-wroclaw.com.pl/

W ramach realizowanych prac zajmujemy się niezbędnym przygotowaniem miejsca, pracami demontażowymi, usuwaniem posadzki czy odkrywaniem bruzd instalacyjnych, demontażem i ponownym montażem odbiorników i armatury sanitarnej. Dysponujemy do tego niezbędnym sprzętem. 

Podobnie jak w przypadku usług budowlanych i w tej kwestii bierzemy pełną odpowiedzialność za cały przebieg prac w ramach świadczonej usługi. Na całość prac wystawiamy jedną fakturę i koordynujemy cały proces od początku do samego końca.


Bezinwazyjne czy inwazyjne usuwanie nieszczelności?

Bezinwazyjnie można usuwać nieszczelności we wszystkich systemach instalacyjnych dla instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych a nawet gazowych… 

Metoda ta w dużym skrócie sprowadza się do wypełnienia całej instalacji preparatem doszczelniającym (instalacje wody użytkowej, kanalizacja, instalacje gazowe) lub roztworem preparatu i wody (instalacje grzewcze). 

W instalacjach grzewczych sprawa jest znacznie prostsza – w trakcie doszczelniania instalacja normalnie pracuje i ogrzewa Państwa lokal czy budynek. W wyniku kontaktu z powietrzem, w miejscu wycieku, preparat krystalizuje się i zakleja dziurę. Tę metodę stosujemy dla naszych Klientów od 2014 roku a jej skuteczność oceniamy na około 95-100% dla instalacji nowych wykonanych z tworzyw sztucznych. 
W instalacjach starych skuteczność spada w związku z ich zaszlamieniem a koszty końcowe wzrastają chociażby w związku z koniecznością dodatkowego płukania takich instalacji z użyciem np. specjalistycznej chemii. 

W przypadku pozostałych instalacji sprawa już się komplikuje. Tu na czas doszczelniania konieczne unieruchomienie instalacji – nie mogą Państwo jej używać. Czas ten wynosi zwykle od 2 do 5 dni roboczych. Każdego dnia niezbędna jest obecność osoby zajmującej się obsługą pompy uzupełniającej preparat i dobijającej ciśnienie w przedmiotowej instalacji. Skuteczność metody dla nowych instalacji szacuje się na około 30-50%. 
W przypadku ciśnieniowych instalacji starych skuteczność preparatów spada do poziomu około 20-40%.

Inwazyjnie można usuwać nieszczelności we wszystkich systemach instalacyjnych, we wszystkich instalacjach (woda, kanalizacja, ogrzewanie czy gaz). 

Tu nie ma procentowo określanej skuteczności – zawsze wynosi ona 100%. Niestety tradycyjne metody polegają na konieczności dostania się do uszkodzonego fragmentu instalacji, jego wycięcia i zrobienia wstawki z nowego materiału… 

Nie rzadko zdarza się, że w instalacjach występuje więcej niż jedna nieszczelność i metoda ta wiąże się z mniejszym lub większym remontem całego pomieszczenia, kilku pomieszczeń lub nawet całego poziomu jeśli prócz samego usunięcia nieszczelności dodatkowo decydujemy się na osuszanie posadzek… 

Ta metoda ma również pewien wielki plus – w ponad 90% przypadków wycieki lokalizujemy i usuwamy w trakcie jednej wizyty, w ciągu jednego dnia roboczego. Tego samego dnia zwykle mogą Państwo już w pełni korzystać ze wszystkich instalacji. To zdecydowanie zasadnicza przewaga metod inwazyjnych nad tymi bezinwazyjnymi. 

W każdej napotkanej przez nas sytuacji, bez względu na wszystko, w oparciu o przeprowadzone z Klientem rozmowy staramy się doradzać przy wyborze metody optymalnej zarówno pod względem skuteczności, czasochłonności i końcowych kosztów. 

Zawsze zależy nam na końcowym zadowoleniu Klienta i polecaniu nas jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera do lokalizacji wszelakich wycieków, ich sprawnego usuwania, osuszania obiektów czy odtwarzania powierzchni i ich okładzin.

Cennik - usuwanie nieszczelności rur

Bezinwazyjne usunięcie nieszczelności

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Bezinwazyjne czyli bez konieczności kucia czy demontażu zabudowy.

 Plus koszt materiałów.

Koszt nie dotyczy bezinwazyjnych napraw z użyciem specjalistycznej chemii. 

Inwazyjne usunięcie nieszczelności

od 1 000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Inwazyjne usunięcie wycieku obejmuje kucie czy demontażu zabudowy.

 Plus koszt materiałów.

Powtórna próba szczelności

od 250 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Próba wykonywana po usunięciu nieszczelności, koszt uzależniony od instalacji.

Kucie na potrzeby usunięcia wycieku

od 200 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt 200 zł dotyczy każdej rozpoczętej roboczogodziny.

Chemiczne usuwanie nieszczelności

(woda użytkowa)

od 3 000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Bezinwazyjne (chemia) – koszt uzależniony od sytuacji. Szacowana skuteczność około 30-50%. Cena nie obejmuje płukania czy odkamieniania instalacji przed użyciem chemii.

Chemiczne usuwanie nieszczelności

(ogrzewanie)

od 1 000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Bezinwazyjne (chemia) – koszt uzależniony od użytej chemii oraz zaistniałej sytuacji. Szacowana skuteczność chemii tańszej około 70-80%, tej droższej około 95-100%. Cena nie obejmuje płukania czy odkamieniania instal. przed i po.

Chemiczne usuwanie nieszczelności

(kanalizacja)

od 4 000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Bezinwazyjne (chemia) – koszt uzależniony od sytuacji (np rodzaj nieszczelności, ilość podejść do odbiorników, wysokość budynku). Szacowana skuteczność około 50-60%. Cena nie obejmuje płukania instalacji przed użyciem chemii. 

Płukanie lub chemiczne płukanie instalacji

(wod-kan-co)

od 1000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt uzależniony od stopnia zanieczyszczenia instalacji, jej wielkości czy ilości zamontowanych odbiorników. Koszt płukania z chemią plus koszt chemii (od 150 do 600 zł netto). 

Rodzaj instalacji i koszt: 

woda użytkowa od 1000 zł
ogrzewanie od 1000 zł
kanalizacja od 2000 zł

Szczegółowy kosztorys budowlany (KNR, KNNR)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Kosztorys dla prac naprawczych od 300 do 1000 zł netto. 

Dla pozostałych zakresów prac koszt kosztorysu na podstronach. Koszt między 0 zł a 2000 zł uzależniony od zakresu i czasochłonności.

Naprawa wycieku

(mieszkanie)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt usunięcia nieszczelności uzależniony od precyzyjnego zakresu prac. Koszt każdorazowo ustalany w oparciu o wykonane prace lokalizacyjne.

Naprawa wycieku

(dom)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt usunięcia nieszczelności uzależniony od precyzyjnego zakresu prac. Koszt każdorazowo ustalany w oparciu o wykonane prace lokalizacyjne.

Naprawa wycieku

(lokal użytkowy)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt usunięcia nieszczelności uzależniony od precyzyjnego zakresu prac. Koszt każdorazowo ustalany w oparciu o wykonane prace lokalizacyjne.