Realizujemy usługi w ramach polis Ubezpieczycieli:

Co zrobić w pierwszej kolejności?

Kontakt ze specjalistami od wycieków, definitywnie. Ponieważ to sytuacje awaryjne zawsze zalecamy w pierwszej kolejności kontakt z kimś kto niezwłocznie dotrze na miejsce lub przynajmniej telefonicznie doradzi jak wstępnie opanować nagłą sytuację i ograniczyć wielkość potencjalnych zniszczeń mienia w budynku czy lokalu.  

Kolejny krok to kontakt z firmą Ubezpieczeniową i zgłoszenie wystąpienia zdarzenia. Na ten krok mają Państwo zazwyczaj nie mniej niż 3 dni od wystąpienia zdarzenia lub uzyskania wiedzy (zostania poinformowanym przez osobę trzecią lub dowiedzenia się w inny sposób) na temat wystąpienia danego zdarzenia.  

Zgłoszenie w Państwa imieniu może przesłać również Wykonawca w przypadku podpisania umowy pełnomocnictwa (umowa cesji) z wybranym podmiotem usługowym. 

Kontakt z Ubezpieczycielem powinien zakończyć się przyjęciem zgłoszenia i nadaniem indywidualnego numeru dla tej szkody. 

bg-theme

Wykrywanie wycieku i jego lokalizacja...

…na koszt firmy Ubezpieczeniowej ? Tak ! 

Pod dwoma warunkami: 
1. obejmuje to wykupiona przez Państwa polisa (my dla naszych Klientów nieodpłatnie analizujemy polisy od zalania) 
2. możliwie szybko zgłaszają Państwo to zdarzenie nam lub Ubezpieczycielowi 

 

Sugerujemy poniższą kolejność czynności: 

 

1. Odszukanie posiadanej polisy ubezpieczenia. 

2. Przesłanie nam na w/w adres e-mail posiadanej polisy i OWU do tej polisy. My wykonamy jej nieodpłatną analizę. 

3. Zlecenie nam prac likwidacyjnych szkody i uniknięcie powiększenia zakresu zniszczeń mienia czy elementów stałych lokalu / budynku. 

4. Kontakt z Ubezpieczycielem i zgłoszenie im szkody bez względu na faktyczne (lub naszym zdaniem domniemane) okoliczności powstania zdarzenia. 

Uwagi: dbając o własne dobro i własny interes nie oceniamy kto może być winny zalania naszej nieruchomości póki nie ocenią tego specjaliści i – bardzo ważne – nie zostanie to napisane w oficjalnym piśmie czy protokole. Państwo dzwonicie do Ubezpieczyciela i zgłaszacie szkodę, opcjonalnie robimy to za Państwa my. Winny zostanie wskazany w wyniku prac lokalizacyjnych i w efekcie będzie obciążony wszelkimi kosztami prac. 

5. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych pytań Ubezpieczycielowi w trakcie zgłaszania szkody, każda osoba ma prawo odpowiadać „nie wiem” lub podawać cyfrę „0” w polach dotyczących wartości zniszczeń / szkody. 

Uwagi: Właściciel nieruchomości nie musi posiadać wiedzy dotyczącej wykrywania wycieków, napraw instalacji sanitarnych, pracach budowlanych czy tworzeniu rozbudowanej dokumentacji na potrzeby procesu likwidacji szkody. Ubezpieczyciel z kolei nie ma prawa oczekiwać od Klienta określenia końcowej wartości w/w prac. Te wszystkie czynności pozostawmy specjalistom – oni zrobią to najlepiej w Państwa imieniu. 

6. Posiadając nadany numer szkody jesteśmy pewni, że koszt realizowanych prac likwidacji szkody po zalaniu pokryje Ubezpieczyciel. 

Uwagi: my jako firma realizujemy usługi od A do Z – wykrywamy i lokalizujemy wycieki, usuwamy nieszczelności instalacji, osuszamy, dezynfekujemy i usuwamy z lokali pleśnie i grzyby, przywracamy lokale do stanu pierwotnego. 

7. Państwo kompletują wszelkie dowody zakupów (faktury, paragony, inne) jeśli kupowaliście cokolwiek w ramach przedmiotowej szkody. Całą pozostałą dokumentację szykujemy dla Państwa my. 

Uwagi: dokumentację przesyłamy niezależnie – Państwo możecie ją uzupełniać po swojej stronie, Wykonawca w oparciu o własne procedury i dokumenty. Ważne jest tylko zachowanie rozsądku i umiaru w zakupach… Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów zakupu przedmiotów niezwiązanych ze szkodą lub może odmówić pokrycia nadwyżki kwoty zakupów powyżej określonych w polisie limitów. 

8. W trakcie likwidacji szkody Ubezpieczyciel przyśle Rzeczoznawcę, którego zadaniem jest określenie zakresu zniszczeń, przygotowanie kosztorysu i określenie kwoty bezspornej odszkodowania. Kwota ta w 99% nie pokrywa wartości zniszczeń i kosztu odtworzenia lokalu. 

Uwagi:
– kwotą bezsporną proszę się w ogóle nie przejmować – to już tak funkcjonuje… My zrobimy tak by Ubezpieczyciel w całości lub znacznej większości pokrył wszystkie zasadne koszty prac naprawczych.
– jeśli tenże Rzeczoznawca będzie Państwu zadawał „trudne” pytania to proszę odpowiadać na nie „nie wiem”, „nie pamiętam”, „nie mogę ocenić tej sytuacji” czy też dosłownie „nie znam się”. 

9. Pozostaje oczekiwanie na przelew. Albo oczekują na niego Państwo albo Wykonawca. Ubezpieczyciel nigdy nie śpieszy się z rozliczeniem całości prac. W trakcie trwania procesu likwidacyjnego nie rzadko zapłata trafia do Wykonawców po 2-3 miesiącach od wystawienia faktury. 

Uwagi: korzystanie z usług profesjonalistów umożliwia zrzucenie wszystkich problemów w kontaktach z Ubezpieczycielami na wybranego Wykonawcę. 

bg-theme
Pomagamy odzyskać 100% kwoty szkody !

Jak przygotować dokumentację?

po 1-sze: bardzo drobiazgowo

po 2-gie: wszystko fotografujemy

po 3-cie: wszystko opisujemy

całością możemy zająć się my

skutecznie likwidujemy szkody

wykonamy precyzyjną dokumentację

rozliczymy się w 100% z Ubezpieczalnią

gramy w jednej drużynie, dla Państwa

nie poddajemy się, walczymy do końca

Szukasz sprawdzonej firmy od wykrywania i lokalizacji wycieków, bezgotówkowo?