Cennik - wykrywanie wycieków

Lokalizacja wycieku

(mieszkanie)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

* koszt 300 zł netto dotyczy usługi termowizji, za 1 rg.

Szacunkowy koszt lokalizacji kompleksowej:
do 50 m² – od 1000 zł
51-100 m² – od 1200 zł
101-150 m² – od 1500 zł
151-200 m² – od 2000 zł 

Końcowy koszt usługi jest uzależniony od: czasu pracy, ilości stwierdzonych wycieków, ilości użytych urządzeń i czynności wykonanych tymi urządzeniami.

Lokalizacja wycieku

(dom)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

* koszt 300 zł netto dotyczy usługi termowizji, za 1 rg.

Szacunkowy koszt lokalizacji kompleksowej:
do 150 m² – od 1500 zł
151-200 m² – od 2000 zł
201-300 m² – od 2200 zł
301-400 m² – od 2500 zł 

Końcowy koszt usługi jest uzależniony od: czasu pracy, ilości stwierdzonych wycieków, ilości użytych urządzeń i czynności wykonanych tymi urządzeniami. 

Lokalizacja wycieku

(lokal usługowy)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą.  

* koszt 300 zł netto dotyczy usługi termowizji, za 1 rg.

Szacunkowy koszt lokalizacji kompleksowej:
do 150 m² – od 1500 zł
151-200 m² – od 2000 zł
201-300 m² – od 2200 zł
301-400 m² – od 2500 zł 

Końcowy koszt usługi jest uzależniony od: czasu pracy, ilości stwierdzonych wycieków, ilości użytych urządzeń i czynności wykonanych tymi urządzeniami.

Lokalizacja wycieku

(teren zewnętrzny)

od 3000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Szacunkowy koszt:
do 1000 m² – od 3000 zł
1001-2000 m² – od 4000 zł
2001-3000 m² – od 5000 zł
3001-4000 m² – od 6000 zł 

Końcowy koszt usługi jest uzależniony od: czasu pracy, ilości stwierdzonych wycieków, ilości użytych urządzeń i czynności wykonanych tymi urządzeniami.

Cennik - usuwanie nieszczelności rur

Bezinwazyjne usunięcie nieszczelności

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Bezinwazyjne czyli bez konieczności kucia czy demontażu zabudowy. 

Plus koszt materiałów. 

Koszt nie obejmuje bezinwazyjnego usuwania nieszczelności z użyciem specjalistycznej chemii.

Inwazyjne usunięcie nieszczelności

od 1 000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Inwazyjne usunięcie wycieku obejmuje kucie, demontaż zabudowy, demontaż odbiorników i wszelkie inne niezbędne czynności do usunięcia wycieku. 

Plus koszt materiałów.

Chemiczne usunięcie wycieku

(centralne ogrzewanie)

od 1 000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Bezinwazyjne (chemia) – koszt uzależniony od użytej chemii oraz zaistniałej sytuacji. Szacowana skuteczność chemii wynosi od 70 do 100 %, w zależności od rodzaju preparatu. 

Cena nie obejmuje płukania ani odkamieniania instalacji przed zastosowaniem chemii.

Chemiczne usunięcie wycieku

(instalacje wod-kan)

od 3 000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Bezinwazyjne (chemia) – koszt uzależniony od sytuacji. Szacowana przez producenta skuteczność preparatów wynosi około 30-60 %. 

Cena nie obejmuje płukania czy odkamieniania instalacji przed użyciem chemii.

Cennik - osuszanie i ozonowanie

Osuszanie kondensacyjne

(ściana, sufit, powietrze)

od 790 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Osuszanie powietrza (w tym ścian i sufitów) w lokalach mieszkalnych, użytkowych i budynkach jednorodzinnych.

Koszt dla powierzchni podłogi/sufitu (dotyczy powierzchni zalanej): 

– do 20 m² od 790 zł netto
– do 40 m² od 1090 zł netto
– do 60 m² od 1390 zł netto
– do 80 m² od 1690 zł netto
– do 90 m² od 1990 zł netto

Nie obejmuje osuszania warstw izolacyjnych posadzki (podłogi). 

Powyższa kalkulacja dla 7 dni pracy urządzeń.

Osuszanie podposadzkowe

(podłoga, posadzka)

od 1 190 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Osuszanie warstw izolacyjnych posadzki (w tym podłóg) w lokalach mieszkalnych, użytkowych i budynkach jednorodzinnych.

Koszt dla powierzchni podłogi (dotyczy powierzchni zalanej): 

– do 30 m² od 1190 zł netto
– do 50 m² od 1690 zł netto
– do 70 m² od 2190 zł netto
– do 90 m² od 2690 zł netto

Nie obejmuje osuszania ścian / sufitów / powietrza (użycie osuszacza  kondensacyjnego). 

Powyższa kalkulacja dla 7 dni pracy urządzeń. 

Osuszanie po zalaniu

(ściany, sufity, posadzki)

od 1 980 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Osuszanie warstw izolacyjnych posadzki i powietrza (ściany, sufity) w zalanych pomieszczeniach dla lokali mieszkalnych, użytkowych i budynkach jednorodzinnych.

Koszt dla powierzchni podłogi (dotyczy powierzchni zalanej): 

– do 30 m² od 1980 zł netto
– do 50 m² od 2780 zł netto
– do 70 m² od 3580 zł netto
– do 90 m² od 4380 zł netto

Podane kwoty obejmują użycie urządzeń towarzyszących do cyrkulacji powietrza. 

Powyższa kalkulacja dla 7 dni pracy urządzeń. 

Ozonowanie

lub

zamgławianie ULV

od 400 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt uzależniony od wielkości lokalu czy obiektu, ilości drzwi i zakresu niezbędnych prac przygotowawczych.

Cennik - prace budowlane po zalaniu

Minimum logistyczne dla usług budowlanych

600 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Minimalna wartość prac ogólnobudowlanych bez względu na ich zakres, jednostkową wartość czy czasochłonność.

Rozliczenie prac na podstawie roboczogodziny

od 200 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt 1 roboczogodziny uzależniony jest od stopnia trudności i czasu realizacji usługi, bez uwzględnienia minimum logistycznego usług.

Klejenie płytek

(ściany, podłogi)

od 150zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt za 1 m². Koszt nie uwzględnia zakupu, dowozu i wniesienia płytek. Bez uwzględnienia minimum logistycznego usług.

Fugowanie

(ściany, podłogi)

od 60 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt za 1 m². Koszt nie uwzględnia zakupów czy uprzedniego klejenia płytek na powierzchni. Bez uwzględnienia minimum logistycznego usług.

Cennik - kosztorysowanie

(szczegółowe RMS / wg KNR, KNNR)

Szczegółowy kosztorys budowlany obejmujący


lokalizację wycieku

od 0 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą.  

Koszt kosztorysu dla lokalizacji wycieku od 0 do 500 zł netto. 

Może obejmować swoim zakresem dodatkowo osuszanie i ozonowanie pomieszczeń.

Szczegółowy kosztorys budowlany obejmujący


naprawę instalacji

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt kosztorysu dla naprawy wycieku od 300 do 1000 zł netto. 

Może obejmować swoim zakresem dodatkowo lokalizację wycieku, osuszanie i ozonowanie pomieszczeń.

Szczegółowy kosztorys budowlany obejmujący


osuszanie i ozonowanie

od 0 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt kosztorysu dla osuszania i ozonowania jest ujęty w cenie usługi. 

W przypadku chęci ujęcia w kosztorysie dodatkowego zakresu prac koszt wzrośnie zgodnie z oczekiwanym zakresem pozycji kosztorysowych.

Szczegółowy kosztorys budowlany obejmujący


prace budowlane

od 1 000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt kosztorysu dla prac odtworzeniowych / przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego od 1000 do 2000 zł netto. 

Może obejmować swoim zakresem dodatkowo lokalizację wycieku, naprawę instalacji, osuszanie i ozonowanie pomieszczeń.

Nie znalazłeś (-aś) ceny poszukiwanej usługi ?

Spróbuj poniżej lub skontaktuj się z nami !