Lokalizacja nieszczelności

Lokalizacja wycieków

Lokalizacja wycieków wody wykonywana jest przez naszą firmę tylko i wyłącznie w oparciu o skuteczne i bezinwazyjne metody pomiarowe. Wykonujemy usługi od A do Z i właśnie z tego powodu zależy nam na jak najbardziej precyzyjnej lokalizacji i wskazaniu faktycznego miejsca uszkodzenia.  Jako jedni z nielicznych we Wrocławiu po usłudze lokalizacyjnej – na wyraźne życzenie Klienta – sami naprawiamy te uszkodzone instalacje… 

Dysponujemy czujnikami gazu, geofonami, kamerami termowizyjnymi, kamerami inspekcyjnymi i endoskopowymi, lampami UV, miernikiem mikrofalowym, miernikami dielektrycznymi i innymi specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi. 

Na życzenie Ubezpieczyciela / Klienta przygotowujemy kosztorysy w oparciu o KNR, KNNR umożliwiające uzyskanie zwrotu pełnej wartości usługi naprawczej po zalaniu. Nasze kosztorysy dla Ubezpieczyciela obejmują usługę lokalizacji wycieku, prace naprawcze instalacji, osuszanie obiektu, ozonowanie pomieszczeń a nawet prace ogólnobudowlane mające na celu odtworzenie zniszczonych powierzchni.  

Zakres usług dla lokalizacji nieszczelności

Próba szczelności instalacji

Próba szczelności instalacji polega na wprowadzeniu czynnika – najczęściej woda lub gaz – do instalacji pod ciśnieniem i obserwowanie wskazań na podłączonym manometrze. Spadek ciśnienia może wskazywać na nieszczelność tej instalacji, niestety wpływ na wskazania manometru mają również inne czynniki zewnętrzne które trzeba umieć analizować w odpowiedni sposób celem uniknięcia błędów pomiarowych. Pozytywny wynik uzyskany w trakcie próby szczelności daje gwarancję  szczelności instalacji i zapewnia jej przyszłą bezproblemową eksploatację.

Badanie termowizyjne

Termowizja lub inaczej badanie polegające na użyciu kamery termowizyjnej. Na wstępie należy zaznaczyć najważniejsze: niestety termowizja to nie rentgen, nigdy nie pokaże tego co jest za ścianą czy pod naszą podłogą…  Termowizja wykorzystuje zjawisko promieniowania obiektów, które widzimy na ekranie kamery. Użycie kamery termowizyjnej pomaga wykonać pomiar temperatury badanej powierzchni (ściany, podłogi, panele, płytki, inne). Kamera termowizyjna najprościej mówiąc mierzy niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz widzialny, czyli termogram. Termowizja to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla ludzi i badanych przedmiotów.

Geofon - metoda akustyczna

Geofon to nadzwyczajnie czuły mikrofon podłączony do słuchawek. Służy do wykrywania wycieków powstałych w instalacjach ciśnieniowych, w tym centralnego ogrzewania i wody użytkowej (wody pitnej). Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rur w wyniku podwyższonego ciśnienia a powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię badanego materiału (płytki, panele, tynk ściany, inne). Geofon jako urządzenie wspomaga wykrywanie wycieków i lokalizuje punktowe miejsce uszkodzonej instalacji.

Korelator - metoda akustyczna

Urządzenie to służy do lokalizacji nieszczelności w sieciach zewnętrznych (wodociągowych czy ciepłowniczych) techniką korelacji szumów. Fala dźwiękowa wytwarzana przez wypływające pod ciśnieniem medium (np. woda)  tworzy specyficzny szum, który rozprzestrzenia się w obu kierunkach rurociągu. W odpowiedni sposób rozmieszczone czujniki rejestrują sygnały, wzmacniają je i przesyłają do centrali a ta wykorzystując algorytmy obliczeniowe wyłapuje cechy wspólne odbieranych sygnałów, wylicza prędkość przemieszczania się fal dźwiękowych i tym samym wylicza precyzyjną odległość miejsca nieszczelności od każdego z czujników. Opisana metoda pomiarowa nosi nazwę korelacji. 

Loggery - metoda akustyczna

Najnowsza metoda przeznaczona do lokalizacji wycieków wody. Specyfiką loggerów jest połączenie funkcji rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu. Duża liczba loggerów pozwala na wykonanie jednoczesnej, wielokrotnej korelacji rejestrowanych w różnych miejscach pomiarowych szumów w ciśnieniowej sieci sanitarnej czy grzewczej. Użycie metody loggerów pozwala dodatkowo przeprowadzić korelację szumów w dowolnym momencie pomiarów na podstawie uprzednio zarejestrowanych danych.

Gaz znacznikowy

Badanie gazem znacznikowym to najbardziej skuteczna metoda detekcji wycieków w przypadku ciśnieniowych instalacji wewnętrznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych czy domach. Metoda polega na wprowadzeniu do wnętrza instalacji czy rurociągu mieszaniny gazów obojętnych (nietoksyczne, bezwonne) i ich detekcji na powierzchni. Gaz znacznikowy wydostaje się z instalacji w miejscu jej nieszczelności, dzięki bardzo małej gęstości cząstek przenika przez wszystkie materiały budowlane pionowo ku górze i umożliwia wykrycie specjalistycznym czujnikiem. Metoda ta umożliwia lokalizację nawet najmniejszych nieszczelności, jest szybka, bezpieczna i niezawodna. Gaz znacznikowy w swobodny sposób przenika przez płytki gresowe i ceramiczne, panele, beton, drewno, folię, styropian, asfalt, ziemię, piasek i wszystkie inne stosowane materiały budowlane. 

Kamery inspekcyjne

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci i instalacji kanalizacyjnych. Niestety niemożliwe jest zastosowanie kamer inspekcyjnych do domowych instalacji wodociągowych i grzewczych z racji na specyfikę ich budowy i dostępne na rynku rozmiary kamer inspekcyjnych. Urządzenia tego typu są niezastąpione do przeglądania miejsc trudnodostępnych takich jak zabudowy wanien, przestrzenie pod brodzikami, szachty instalacyjne. Minimalizują inwazyjność wybranych czynności, skracają czas pracy i obniżają końcowe koszty usługi. 

Substancje barwiące

Metoda dająca dobre rezultaty w przypadku lokalizowania przecieku brodzików czy uszczelnień materiałów budowlanych. Wykorzystywana również przy lokalizacji miejsc wycieków w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych. Wprowadzany do instalacji barwnik wyciekając na zewnątrz rurociągu wskazuje miejsce wycieku lub kierunek napływu wody z barwnikiem podpowiadając kierunek kontynuacji dalszych prac lokalizacyjnych.

Ultradźwięki

Metoda badania lokalizacji miejsc wycieku za pomocą ultradźwięków jest bezinwazyjna i pozwala określić miejsce występowania nieszczelności z dużą dokładnością. Detekcja ultradźwiękowa polega na zebraniu przez rejestrator emitowanych fal ultradźwiękowych a stopień ich natężenia umożliwia precyzyjne określenie miejsca wycieku czynnika. 

Trasowanie rur

Czynność powiązana z badaniami akustycznymi dla terenów zewnętrznych a we wnętrzu lokali również z badaniem termowizyjnym. W przypadku badań akustycznych trasowanie odbywa się w gruncie, w przypadku termowizji trasowanie możliwe jest jedynie dla wybranych instalacji w określonych warunkach.

Cennik - wykrywanie wycieków

Lokalizacja wycieku

(mieszkanie)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

* koszt 300 zł netto dotyczy usługi termowizji, za 1 rg.

Szacunkowy koszt lokalizacji kompleksowej:
do 50 m² – od 1000 zł
51-100 m² – od 1200 zł
101-150 m² – od 1500 zł
151-200 m² – od 2000 zł 

Końcowy koszt usługi jest uzależniony od: czasu pracy, ilości stwierdzonych wycieków, ilości użytych urządzeń i czynności wykonanych tymi urządzeniami.

Lokalizacja wycieku

(dom)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

* koszt 300 zł netto dotyczy usługi termowizji, za 1 rg.

Szacunkowy koszt lokalizacji kompleksowej:
do 150 m² – od 1500 zł
151-200 m² – od 2000 zł
201-300 m² – od 2200 zł
301-400 m² – od 2500 zł 

Końcowy koszt usługi jest uzależniony od: czasu pracy, ilości stwierdzonych wycieków, ilości użytych urządzeń i czynności wykonanych tymi urządzeniami. 

Lokalizacja wycieku

(lokal usługowy)

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

* koszt 300 zł netto dotyczy usługi termowizji, za 1 rg.

Szacunkowy koszt lokalizacji kompleksowej:
do 150 m² – od 1500 zł
151-200 m² – od 2000 zł
201-300 m² – od 2200 zł
301-400 m² – od 2500 zł 

Końcowy koszt usługi jest uzależniony od: czasu pracy, ilości stwierdzonych wycieków, ilości użytych urządzeń i czynności wykonanych tymi urządzeniami.

Lokalizacja wycieku

(teren zewnętrzny)

od 3000 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Szacunkowy koszt:
do 1000 m² – od 3000 zł
1001-2000 m² – od 4000 zł
2001-3000 m² – od 5000 zł
3001-4000 m² – od 6000 zł 

Końcowy koszt usługi jest uzależniony od: czasu pracy, ilości stwierdzonych wycieków, ilości użytych urządzeń i czynności wykonanych tymi urządzeniami.

Cennik - usługi składowe

Termowizja

300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Cena za każdą godzinę pracy pracownika z kamerą termowizyjną.

Próba szczelności instalacji CO, CWU, ZWU

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Medium: woda. Cena za jedną instalację, wykonane manometrem wzorcowanym.

Próba szczelności instalacji CO, CWU, ZWU

od 500 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Medium powietrze lub gaz znacznikowy (śladowy). Cena za jedną instalację, wykonane manometrem wzorcowanym lub cyfrowym.

Próby szczelności przyłączy wodociągowych

od 600 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Medium woda / powietrze / gaz znacznikowy (śladowy). Wykonane manometrem wzorcowanym lub cyfrowym.

Kamerowanie inspekcyjne, endoskopowe

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt uzależniony od zakresu usługi i rodzaju użytych kamer. 

Badanie szczelności barwnikami UV

od 600 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Cena uwzględnia koszt barwnika i dwukrotny dojazd do Klienta we Wrocławiu.

Minimum logistyczne lokalizacja wycieku

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Dotyczy samej termowizji bez czynności dodatkowych.

Koszt roboczogodziny

od 300 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt za każdą rozpoczętą godzinę pracy u Klienta.

Zadymianie kanalizacji
(opcjonalnie gaz)

od 600 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

O szczegóły usługi prosimy pytać telefonicznie.

Protokół z prac dla Ubezpieczyciela

od 100 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt między 100 a 300 zł, uzależniony od wielkości niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowy kosztorys budowlany (KNR, KNNR)

od 0 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Kosztorys dla osuszania w kwocie 0 zł, dla lokalizacji wycieku od 300 do 500 zł netto. 

Dla pozostałych zakresów prac koszt kosztorysu na podstronach. Koszt między 0 zł a 2000 zł uzależniony od zakresu i czasochłonności.

Koszt lokalizacji kolejnych wycieków

od 75 zł *

+ VAT

* koszt usługi pokrywany przez Ubezpieczyciela, pod warunkiem objęcia szkody polisą. 

Koszt lokalizacji kolejnych wycieków w trakcie wizyty. Drugi +50%, trzeci +25% bazowej kwoty usługi.