Lokalizacja nieszczelności

Lokalizacja wycieków

W naszej firmie lokalizacje wycieków wody wykonujemy bazując tylko i wyłącznie na skutecznych bezinwazyjnych metodach pomiarowych. Dążymy do jak najbardziej precyzyjnej lokalizacji i wskazania faktycznego punktu uszkodzenia badanej instalacji.

Zakres usług dla lokalizacji nieszczelności

Próby szczelności instalacji a lokalizacja wycieku

Próba szczelności instalacji polega na wprowadzeniu czynnika do instalacji pod ciśnieniem i obserwowanie ewentualnych spadków ciśnienia, które mogą wskazywać na istnienie wycieków. Próbę szczelności przeprowadza się zawsze po całkowitym zmontowaniu instalacji, ale przed podłączeniem armatury i innych urządzeń. Pozytywny wynik próby szczelności daje gwarancję  szczelności instalacji oraz brak problemów podczas jej eksploatacji.

Badanie termowizyjne (termowizja) - metoda potwierdzająca wyciek

Badania termowizyjne wykorzystują zjawisko promieniowania cieplnego. Wszystkie obiekty naszego otoczeniu emitują fale elektromagnetyczne. Badanie termowizyjne polega na zdalnym pomiarze temperatury na powierzchni badanych powierzchni czyli urządzeń, przedmiotów, przegród budowlanych. Kamera termowizyjna najprościej mówiąc mierzy niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz widzialny, czyli termogram. Termowizja to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla ludzi i badanych przedmiotów.

Metoda akustyczna - geofon, usłyszymy wyciek instalacji

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. w tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Metoda akustyczna - korelacja wycieku

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda wypływająca pod ciśnieniem przez nieszczelność wytwarza falę dźwiękową (“szum wycieku”), która przemieszcza się w obu kierunkach po rurociągu. Szum ten jest rejestrowany przez dwa czujniki (mikrofony piezoelektryczne albo hydrofony) zamontowane na sieci w dwóch różnych punktach pomiarowych, wzmacniany i przesyłany drogą radiową przez nadajniki do korelatora. W korelatorze następuje porównanie sygnałów odebranych z obu nadajników i identyfikacja cech wspólnych tych sygnałów (korelacja) oraz obliczenie dokładnej odległości miejsca wycieku od obu czujników na podstawie opóźnienia czasowego odbioru sygnałów wykazujących wspólne cechy, odległości między czujnikami i prędkości rozchodzenia się dźwięku w danym rurociągu.

Metoda akustyczna - loggery

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu. Duża liczba loggerów pozwala na wykonanie korelacji wielokrotnej szumów rejestrowanych jednocześnie w różnych punktach pomiarowych na sieci wodociągowej. Ponadto proces korelacji można przeprowadzić w dowolnym czasie na podstawie zarejestrowanych szumów, stąd sama rejestracja szumów może mieć miejsce w nocy, gdy pobory wody i poziom hałasów zewnętrznych są najniższe, a korelacja w dogodnym czasie podczas normalnego dnia pracy.

Gaz znacznikowy - skuteczna metoda w walce z wyciekami

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu, poprzez hydrant lub zawór na przyłączu, gazu obojętnego pod ciśnienie: azotu (95%) z domieszką wodoru (5%). Jest to mieszanka gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu i dzięki swoim właściwościom lotnym i małej gęstości przenika w kierunku pionowym poprzez grunt i powierzchnie utwierdzone asfaltem, betonem czy materiałami ceramicznymi, gdzie jest wykrywany próbnikiem wodoru. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne - zobrazujemy wnętrze instalacji

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów, takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych, pozwalając na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Substancje barwiące

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieku brodzików i uszczelnień materiałów budowlanych, a także wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Polega na zabarwieniu medium znajdującego się w instalacji czy rurociągu i obserwacji ewentualnych miejsc przecieku. Wydostający się zabarwiony płyn, niezależnie od tego, czy jest to woda, gaz, czy glikol, jasno wskazuje miejsce nieszczelności. Następnym krokiem będzie szybkie uszczelnienie miejsca wycieku, aby zabezpieczyć instalację na przyszłą eksploatację.

Badanie metodą ultradźwiękową

Metoda badania lokalizacji miejsc wycieku za pomocą ultradźwięków jest całkowicie bezinwazyjna. Wpływa to na koszty usługi lokalizacji przecieku, znacznie je obniżając. W dodatku jest to metoda, dzięki której można z dużą dokładnością określić miejsce wystąpienia nieszczelności na rurociągu. Detekcja ultradźwięków polega na zebraniu fal ultradźwiękowych poprzez specjalny rejestrator do urządzenia centralnego. Stopień natężenia fal pozwoli na określenie miejsca wycieku medium z rurociągu.

Trasowanie ułożenia rur wodociągowych

Metoda ta jest ściśle powiązana z badaniem akustycznym. Trasowanie ułożenia wodociągu w gruncie uzależnione jest od rodzaju podłoża, obsypki i wielu innych czynników. Pochwalić możemy się usługami, które już wykonaliśmy i w sposób precyzyjny wskazaliśmy kilkadziesiąt tras przebiegu instalacji.

Cennik - wykrywanie wycieków

Lokalizacja wycieku

1 000 zł

+ VAT

Mieszkanie o powierzchni do 100 m²

Lokalizacja wycieku

1 200 zł

+ VAT

Dom o powierzchni do 200 m²

Lokalizacja wycieku

2 000 zł

+ VAT

Lokal usługowy do 300 m²

(w przypadku większych obiektów wycena indywidualna)

Lokalizacja wycieku

od 2 500 zł

+ VAT

Teren zewnętrzny do 2 000 m²

(w przypadku większych obiektów wycena indywidualna)

Cennik - usługi składowe

Próba szczelności instalacji CO

300 zł

+ VAT

Wykonane manometrem wzorcowym i zakończone wykonaniem protokołu próby szczelności.

Próby szczelności instalacji wodnych (woda zimna i ciepła)

175 zł

+ VAT

Cena za jedną instalację. Wykonane manometrem wzorcowym i zakończone wykonaniem protokołu próby szczelności.

Próba szczelności instalacji gazem znacznikowym

od 650 zł

+ VAT

Próby szczelności przyłączy wodnych do nowych budynków

500 zł

+ VAT

Zakończone wykonaniem protokołu próby szczelności.

Próby szczelności kanalizacji

od 600 zł

+ VAT

Badania szczelności kanalizacji barwnikami UV

120 zł

+ VAT

Cena za 100g barwnika.

Inspekcja kamerą termowizyjną

400 zł

+ VAT

Cena za godzinę pracy kamery.

Mycie i płukanie instalacji CO

od 600 zł

+ VAT

Mycie i płukanie instalacji wody pitnej

od 400 zł

+ VAT

Zadymianie kanalizacji

od 600 zł

+ VAT